Diğer Sektörler

Metis moleküler araştırma laboratuvarında biyolojik ve nanoteknolojik üretim tekniklerinin kombinasyonları ile tüm endüstrilere ve toplum genelinde kullanıma açık çok sayıda hammadde, ara ürün biyokompozit Ar-Ge ve prototip geliştirilmeleri mevcuttur. Organik Molekül Saflaştırma Metis’in diğer uzmanlık alanlarındandır. Hedef maddeye özgül geliştirilen biyolojik aktif maddeler ile online su kontaminasyon monitorizasyonu, biyolojik atıkların saflaştırılması gibi çevre koruyucu ve kirlilik uyarıcı test ve takip cihazları geliştirilmektedir.