İlaç Endüstrisi

Metis Biyoteknoloji laboratuvarlarında hedef molekül veya hedef moleküle bağlanabilen organik yapıların tasarımından, analiz edilerek ölçülebilmesine kadar klinik öncesi In-Vivo moleküler görüntüleme dahil tüm laboratuvar çalışmalar ve geliştirmeler, analizler yapılabilmektedir.

İlaç ve aşı üretim tesisleri, saklama alanları ve depoları üretilen ürünün ve üretim süreçlerinin doğası gereği çok temiz tutulan ve hijyenik kullanılması gereken alanlardır. İlaç ve aşı üretimlerinde hammaddeden ambalajlamaya kadar işleyen süreçte hammadde veya ara ürünlerin açılması gereken aşamalar mevcuttur. Bu aşamaların gerçekleştiği yerler fabrikanın temiz ortamının yanında ek önlem alınması gereken çok kritik alanlardır.

Metis Biyoteknoloji tarafından Hammadde tartım odası, hammadde tartım kabini üretimlerinin yanında D, C, B seviyesi kritik alanlar arasında personel geçişlerinde kullanılan Hava Duşu, Air-Lock üniteleri, bu alanlar arasında malzeme transferlerinde kullanılan Pass-Box Metis ürün yelpazesindedir.

Kanser ilaçları ile yapılan üretim ve test çalışmalarında kullanılan alanlar Metis Ar-Ge projeleri ile geliştirilmiş modüler BSL-3 hava modellemeleri ile ikincil koruma sağlayan kritik temiz alanlardır.

Çok hassas ve çok kritik bir üretim alanının bir cihaz mantığı ile tasarım ve üretimi yıllarca süren çalışmalarla Metis’e özgün geliştirilmiş bir teknolojidir.