Yaşam Bilimleri ve Sağlık

Heliosis® marka, ekstraksiyon / purifikasyon / amplifikasyon / tespit /saptama kitleri, oligonükleotidler, enzimler ve moleküler reaktifler 1998 yılından beri pazardadır.

Yaşam Bilimleri ve Sağlık MetiSafe® marka, pazarda sayısı binlere ulaşan biyogüvenlik / laminar akım kabinleri, yüksek performans çeker ocaklar ve mobil hepa filtrasyon üniteleri mevcuttur. Yerinde valide edilmiş 100’ın üzerinde fabrika çıkışı standart hale getirilmiş kritik alan ürünleri: TPN, kemoterapi hazırlama, portatif ve sabit hasta izolasyon odaları, PCR, hücre kültürü, GDO, patoloji ve mobil laboratuvarlar. Metisafe® markası personel, ürün veya çevrenin korunması gereken kritik alanlarda inşaat yerine standart ürünü fabrika çıkışı üretebilen dünyanın öncü kuruluşlarındandır.

Metis Biyoteknoloji, dünyanın ilk sözleşmeli laboratuvar araştırma organizasyonu yapan özel kuruluşlarındandır. Metis Biyoteknoloji araştırma laboratuvarlarında deney tasarımından in-vivo moleküler görüntülemeye kadar 500 üzerinde nücleik asit, protein analiz testleri, mikrobial genotiplendirme, geniş bir panelde genetik mutasyon analizi çalışması, 12 çok merkezli ulusal çalışma ve uluslarası bilimsel 60 üzerinde makale yayını gerçekleştirilmiştir.

Inovatif Ürün tasarımı ve geliştirilmesi: Saflaştırma, hızlı ve pratik hedef molekül tespitinde sahip olduğu birikim ve teknoloji ile mikrobiyolojik test platformlarının değişik uygulamaları geliştirilmeye devam etmektedir.